Zgłaszanie pracowników do ZUS przed podjęciem pracy

Rada Ochrony Pracy chce zgłaszania pracowników do ZUS przed podjęciem pracy

Nadużywanie umów cywilnoprawnych jest przejawem nieuczciwej konkurencji – podkreśla Rada Ochrony Pracy w stanowisku, przyjętym na wtorkowym posiedzeniu. Nadużyć w tym zakresie jest mniej, co potwierdzają wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Rada wnioskuje jednak o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy.

Rada Ochrony Pracy zajęła się we wtorek zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych.

tryby

Członkowie Rady docenili działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu. Pozytywnie oceniono kontrole prowadzone w związku z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenie jak i kampanie informacyjne prowadzone przez PIP.

Podkreślili także konieczność podjęcia prac legislacyjnych nad zmianami w przepisach, które zwiększą uprawnienia inspektorów pracy w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Rada wskazała również na potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych uświadamiających pracownikom, że osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w przyszłości otrzymają bardzo niskie emerytury, często nie wypracują nawet emerytury minimalnej.

Umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi

W celu wyciągnięcia wniosków szczególną uwagę należy zwracać na przypadki związane z rozstrzygnięciami w sądach, dotyczącymi spraw, kiedy mamy do czynienia z nadużywaniem umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy rzeczywiście istnieje świadczenie prac. Z tego względu ROP proponuje przeprowadzenie ogólnopolskiego badania, dotyczącego nadużywania stosowania umów cywilnoprawnych.

Kodeks pracy wyraźnie stanowi przecież, że umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi. Jednocześnie ROP oceniła, że zapisy Kodeksu pracy określające warunki, w jakich istnieje faktyczny stosunek pracy, należy uznać za prawidłowe i wystarczające, tym bardziej, że z analizy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na przestrzeni ostatnich lat wynika, że nadużycia w tym zakresie maleją. Rada wnioskuje o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy, co w znacznej mierze przyczyni się do uszczelnienia systemu.

Będziemy Państwa informować jak się pojawią nowe wiadomości w tym temacie.

 

 

Leave a Reply