Zapoznanie się z regulacjami przez pracownika

Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 29 maja 2007 r.

II PK 317/06

Zobowiązanie pracownika w regulaminie pracy do zapoznawania się z innymi regulaminami, instrukcjami i przepisami obowiązującymi na jego stanowisku pracy, nie wyłącza obowiązku pracodawcy zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (art. 94 pkt 1 k.p.) – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 29 maja 2007 r., sygn. akt. II PK 317/06.

zarzadzanie13

Leave a Reply