Wypadek w pracy za granicą

Nasi Rodacy mają coraz szersze możliwości podróżowania i zarobkowania w ramach Uni Europejskiej. Otwierające się rynki pracy w takich krajach jak Anglia, Irlandia, Holandia czy Norwegia są bardzo atrakcyjne finansowo. Do tej pory głównym kierunkiem odpływu Polaków były Wyspy Brytyjskie oraz Irlandia, obecnie coraz więcej osób pracuje w Holandii, a nawet w Skandynawii.

flagi

Wypadek przy pracy za granicą

Polacy, którzy pracują w krajach europejskich coraz częściej ulegają wypadkom przy pracy. Ich powody są rozmaite. W dużej części ich przyczyna leży w winie samego pracownika (intensywna praca za granicą, nastawienie na zarobek, pobieranie znacznych nadgodzin). Jeżeli jednak do wypadku doszło z winy pracodawcy lub innego współpracownika istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za doznane szkody i obrażenia.

 

Powody wypadków przy pracy za granicą

Do podstawowych powodów wypadków przy pracy za granicą należą zaniedbania leżące po stronie pracodawcy – brak przeszkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, brak odpowiednich zabezpieczeń (np. kasków, obuwia, lin, okularów czy rękawic), nielimitowany czas pracy czy brak kontroli. Jeżeli zaobserwowałeś podobne nadużycia w swojej sprawie nie wykluczone jest, że również masz prawdo do odszkodowania.

 

Zwolnienie z pracy po wypadku

Bardzo częstym efektem wypadku jest zwolnienie z pracy i próba odesłania pracownika do Polski. Jeżeli jednak do wypadku doszło w trakcie trwania umowy o pracę – zwolnienie i odesłanie do kraju jest bezpodstawne. Do podobnych zabiegów szczególnie często uciekają się pracodawcy w Holandii oraz holenderskie agencje pracy. Jeżeli po wypadku pracodawca zmusza Cię do opuszczenia zajmowanego lokalu oraz powrotu do kraju powinieneś niezwłocznie podjąć kontakt z nami w celu podjęcia działań o uzyskanie odszkodowania. Podobnie w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia istnieje możliwość roszczenia odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy.
Do kogo kierowane są roszczenia?

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy za granicą, Twoje roszczenie może być skierowane do dwóch, czasami nawet trzech podmiotów. Pierwszym odbiorcą roszczenia jest zazwyczaj pracodawca. W praktyce pracodawcy najczęściej posiadają ubezpieczenie OC firmy (w wielu krajach europejskich jest to obecnie wymóg), z którego pokrywane są wszelkie odszkodowania wynikłe z wypadków i zaniedbań pracodawcy wobec pracowników czy klientów. Jeżeli obawiasz się, iż Twój pracodawca będzie zmuszony pokryć koszty odszkodowania dowiedz się czy posiada stosowną polisę ubezpieczeniową. Pamiętaj, że w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia (jako rodzaj zemsty pracodawcy za złożenie roszczenia odszkodowawczego) masz również prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

 

Po wypadku masz prawo do następujących roszczeń:

- zwrot kosztów leczenia,

- zwrot utraconych dochodów po wypadku,

- zadośćuczynienie (odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu),

- renta po wypadku drogowym,

- zniszczone rzeczy osobiste,

- odszkodowanie po śmierci w wypadku bliskiej osoby.

 

 

Leave a Reply