Wypadek prezesa klubu sportowego

Wyrok 

Sądu Najwyższego

 z dnia 3 kwietnia 2013 r.

  

II UK 220/12

 

Wypadek, który miał miejsce przy wykonywaniu społecznych funkcji prezesa zarządu klubu sportowego, nie jest wypadkiem przy pracy także wówczas, gdy klub sportowy był finansowany przez pracodawcę, który powołał pracownika do pełnienia tej funkcji.

Poniżej można pobrać uzasadnienie wyroku:

Uzasadnienie II UK 220-12

sport

 

 

Leave a Reply