Wiedza pracodawcy o zagrożeniach

Wyrok

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 r.

Sygn. akt II OSK 58/10

sedzia 

To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, nie może zatem uchylać się od wdrażania środków zapobiegawczych, uzasadniając to brakiem stosownej wiedzy o zagrożeniach występujących w danym środowisku pracy.

 

Leave a Reply