Usługi

Usługi

Oferujemy Państwu usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Usługi dla pracodawców

1 Pełnienie zadań służby BHP w zakładzie pracy
2 Ocena ryzyka zawodowego
3 Prowadzenie postępowań powypadkowych
4 Szkolenia BHP – wstępne (instruktaż ogólny)
5 Szkolenia BHP – okresowe
6 Kompleksowa kontrola stanu BHP
7 Wycinkowa kontrola stanu BHP
8 Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, BHP, ppoż.
9 Dokonywanie ocen stanowisk pracy
10 Reprezentacja przed organami kontroli
11 Obsługa kadrowo-płacowa
12 Windykacja należności

Usługi dla pracowników

1 Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i BHP
2 Pomoc w uzyskaniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
3 Pomoc w uzyskaniu odszkodowań z tytułu wypadków (polisy indywidualne)
4 Pomoc w uzyskaniu odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych
5 Pomoc prawna w zakresie dochodzenia należności od pracodawców
6 Windykacja należności

Leave a Reply