Ukąszenie przez kleszcza

Ukąszenie przez kleszcza
Wyrok SN z dnia 16 lutego 2000 r. II UKN 425/99 Ukąszenie przez kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może  być traktowane jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które  wiąże się z pracą i może być kwalifikowane jako wypadek przy pracy (art. 6 ust.  1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu ...