Zasady gromadzenia i rejestrowania informacji o wypadkach

Zasady gromadzenia i rejestrowania informacji o wypadkach
W Polsce informacje o wypadkach przy pracy (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych) są zbierane przez Główny Urząd Statystyczny z wykorzystaniem statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW). Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy w karcie wykazana została niezdolność do pracy, ...

Wypadki przy pracy rolniczej – zmiany w przepisach

Wypadki przy pracy rolniczej - zmiany w przepisach
1 lipca 2014 zmieniły się wielkości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Minister rolnictwa 29 maja wydał nowe rozporządzenie z 19 maja w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Od 1 lipca 2014 obowiązują inne wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku ...

Ukąszenie przez kleszcza

Ukąszenie przez kleszcza
Wyrok SN z dnia 16 lutego 2000 r. II UKN 425/99 Ukąszenie przez kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może  być traktowane jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które  wiąże się z pracą i może być kwalifikowane jako wypadek przy pracy (art. 6 ust.  1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu ...