Wypadek po latach

Inspektor PIP kontrolował w placówce dokumentację powypadkową i zdarzenia związanych ze zranieniem ostrym narzędziem medycznym za okres 3 lat. Stwierdził, że od stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r. nie były ustalone okoliczności i przyczyny wypadków pracowników, osób którzy zranili się ostrym narzeczem medycznym. Czy zdarzenia te ująć w latach, których było zranienie, czy nadać ...

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2014 r. Sygnatura I PK 275/13 Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego (zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym) bądź miejscowego (zdarzenie nastąpiło w miejscu zakreślonym strefą zagrożenia stwarzanego przez pracę) powiązania przyczyny zewnętrznej doznanego uszczerbku na zdrowiu z faktem wykonywania przez ...

Stan zdrowia pracownika a przyczyna wypadku

Wyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r.  Sygn. akt II UKN 85/96  Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.) może ...

Zasady gromadzenia i rejestrowania informacji o wypadkach

W Polsce informacje o wypadkach przy pracy (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych) są zbierane przez Główny Urząd Statystyczny z wykorzystaniem statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW). Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy w karcie wykazana została niezdolność do pracy, ...

Wypadki przy pracy rolniczej – zmiany w przepisach

1 lipca 2014 zmieniły się wielkości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Minister rolnictwa 29 maja wydał nowe rozporządzenie z 19 maja w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Od 1 lipca 2014 obowiązują inne wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku ...

Ukąszenie przez kleszcza

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2000 r. II UKN 425/99 Ukąszenie przez kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może  być traktowane jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które  wiąże się z pracą i może być kwalifikowane jako wypadek przy pracy (art. 6 ust.  1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu ...