Oddalenie roszczenia o przywrócenie do pracy z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2014 r. I PK 113/14   Oddalenie roszczenia o przywrócenie do pracy z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę było uzasadnione, ale nastąpiło z nieznacznym naruszeniem terminu z art. 52 § 2 k.p. sąd może oddalić roszczenie o przywrócenie do pracy lub ...

Badania kontrolne

Pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni – niezależnie od tego, jak pracodawca zaewidencjonował tę nieobecność – nie może zostać dopuszczony do pracy bez przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Według art. 229 § 2 k.p. w przypadku niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej ...

Szkolenie „Podstawy prawa pracy”

Mamy przyjemność zaprosić na nowe autorskie szkolenie „Podstawy prawa pracy”. Szkolenie dedykujemy osobom zaczynającym pracę zawodową, ale nie tylko. Program szkolenia: 1. Odpowiednia forma zatrudnienia: - przedstawienie różnych wariantów zatrudnienia od umowy o pracę i tymczasową po umowy zlecenia i dzieło. 2. Z brutto do netto: ile nam zapłacą? 3. ”Savoir vivre” w pracy: - ...