Pierwsza pomoc przy zatruciu czadem

Pierwsza pomoc przy zatruciu czadem
Zatrucie tlenkiem węgla można podejrzewać u osób, u których pojawiają się objawy, takie jak bóle głowy, zawroty głowy,  szum w uszach, zaburzenia wzroku, zmiany psychiczne oraz uczucie odurzenia. Przy dłuższym okresie zatrucia następuje utrata przytomności, skurcze i wreszcie dochodzi do zatrzymania oddechu. U osób podejrzewanych o zatrucie tlenkiem węgla (CO) należy jak najszybciej przerwać kontakt z ...

Nieudzielenie pierwszej pomocy a skutki karne

Nieudzielenie pierwszej pomocy a skutki karne
Nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwo jest przestępstwem. Zgodnie ze wskazanym powyżej artykułem: § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze ...

Pierwsza pomoc przy ciele obcym w oku

Pierwsza pomoc przy ciele obcym w oku
Pierwsza pomoc przy ciele obcym w oku   Postępowanie w dużym stopniu zależy od rozmiaru ciała obcego. Jeśli jest to duży przedmiot np. ołówek, nożyczki, nóż to należy przyjąć schemat postępowania tak jak przy każdym ciele obcym w ranie. Nie wyciągaj ciała obcego z oka. Wezwij pogotowie ratunkowe (999 lub 112). W oczekiwaniu na pogotowie ...

Pierwsza pomoc przy omdleniach

Pierwsza pomoc przy omdleniach
Pierwsza pomoc w przypadku omdlenia   Osobę, która zemdlała, połóż w pozycji bezpiecznej i zabezpiecz głowę, podkładając coś pod nią. Sprawdź, czy wyczuwalny jest puls i zachowane jest oddychanie. Jeżeli po 10-15 sekundach brak jest oddechu, pojawia się zasinienie twarzy i nadal nie ma wyczuwalnego pulsu, wezwij pomoc i przystąp do akcji reanimacyjnej – masażu ...

Pierwsza pomoc przy złamaniach

Pierwsza pomoc przy złamaniach
Złamaniem nazywamy przerwanie ciągłości kości. Złamania dzielimy na otwarte i zamknięte. W otwartych następuje przerwanie skóry, przy zamkniętych nie ma przerwania skóry. Złamania dzielimy także na złamania z przemieszczeniem i bez przemieszczenia. Z przemieszczeniem- kiedy odłamy kostne ulegają przesunięciu względem siebie, bez przemieszczenia- gdy odłamy kostne zostają na miejscu. Biorąc pod uwagę linię złamania możemy ...

Ukąszenie żmiji

Ukąszenie żmiji
Rozpoczęły się wakacje, które oprócz wypoczynku, rozrywki, zabawy, lasu, łąki i wody przynoszą nam często różne „niespodzianki”. Jedną z takich „niespodzianek” (dodajmy – przykrych) może być ukąszenie żmii.   W Polsce nie ma w warunkach naturalnych bardzo niebezpiecznych jadowitych węży poza żmiją zygzakowatą. Po ukąszeniu stwierdza się dwie maleńkie ranki (wielkości łebka od szpilki) odległe ...

Dzień ratownictwa medycznego

Dzień ratownictwa medycznego
W całym kraju pracuje około 11 tys. ratowników medycznych; w ciągu roku karetki wyjeżdżają do różnych zdarzeń ponad dwa miliony razy – informował wiceminister zdrowia Cezary Rzemek. Do zadań ratowników należy m.in. zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu wypadku, ocena stanu ich zdrowia oraz podejmowanie niezbędnych czynności ratunkowych. W razie potrzeby służą wsparciem psychicznym. Zadaniem ...