Światowy dzień BHP

Międzynarodowa Organizacja Pracy w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz w nawiązaniu do przypadającego w tym roku stulecia swojego istnienia, planuje podsumować minione lata działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. MOP zamierza także włączyć się do dyskusji na temat wpływu zmian technologicznych, organizacyjnych, demograficznych i klimatycznych na dalsze prace w tym obszarze.

 

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy MOP opublikuje raport opisujący 100-letnią historię zaangażowania tej organizacji w ochronę życia oraz promocję bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Raport przedstawi rozwój dziedziny bhp od czasów przed ustanowieniem MOP w 1919 r. z uwzględnieniem znaczących momentów zwrotnych, które mocno wpłynęły na sposób działania w obszarze bhp.

plakat 28.04

Ważna część raportu będzie dotyczyła zmian w organizacji pracy i technologii (wynikających z digitalizacji, rozwoju teleinformatyki, pracy wykonywanej za pośrednictwem platform internetowych, automatyzacji i robotyki), a także zmian demograficznych, klimatycznych, globalizacji i innych czynników wpływających na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w pracy oraz na charakter pracy w obszarze bhp, która  powinna uwzględniać zarówno nowe wyzwania, jak i dotychczasowe  zagrożenia, a także różnice pomiędzy krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi.

 

Aby pogłębić zrozumienie zagadnienia i przedstawić różne jego aspekty, raport MOP będzie zawierał teksty opracowane przez 33 ekspertów bhp z całego świata. Każdy ekspert podzieli się swoim doświadczeniem i przekaże przesłanie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia oraz przyszłości pracy.

Leave a Reply