Świadczenia z tytułu wypadku w kontekście zmiany protokołu powypadkowego

Uchwała Sądu Najwyższego

z dnia 21 września 2004 r.

Sygn. II UZP 8/04

 

Świadczenia z tytułu wypadku w kontekście zmiany protokołu powypadkowego

Organ rentowy rozpoznający wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o ustalenie lub zmianę protokołu powypadkowego w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy (art. 365 § 1 KPC); wyrok taki nie ma powagi rzeczy osądzonej w sprawie toczącej się na skutek odwołania od decyzji organu rentowego (art. 366 KPC).

banknoty i monety

 

 

Leave a Reply