Pracodawca nie decyduje o uznaniu zdarzenia za wypadek

Wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

z dnia 7 lutego 2018 r.

IV SA/Po 682/17

Realizacja przez pracodawcę obowiązku wynikającego z art. 234 § 1 k.p. w zakresie ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czy wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, dotyczy powołania zespołu powypadkowego. Oznacza to, że pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania kwalifikowania zdarzenia wypadkowego dotyczącego pracownika przy uwzględnieniu pojęć zawartych w art. 3 ust. 1, 2, i 3 ustawy z 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Z treści wyroku WSA wynika, że wyłącznie zespół powypadkowy może zbadać, czy przedmiotowy wypadek był wypadkiem przy pracy.
Sąd zwrócił uwagę, że z dostępnych zeznań wynikało, że dzień przed wypadkiem w zakładzie pracodawcy zginano blachę potrzebną do wykonania pracy, podczas której zdarzył się wypadek. Do remontu dachu poszkodowany wraz z inną osobą przyjechał autem firmowym. Takie okoliczności mogą wskazywać, że wypadek, który miał miejsce, był związany z wykonywaniem pracy.

WSA w Poznaniu podkreślił, że nałożony obowiązek odnosi się wyłącznie do powołania zespołu powypadkowego. Na pracodawcę nie nałożono zaś obowiązku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Kwestię charakteru tego zdarzenia rozstrzygnie bowiem dopiero powołany zespół.

original_slip-fall_

Leave a Reply