Pierwsza pomoc przy omdleniach

Pierwsza pomoc w przypadku omdlenia

 

  • Osobę, która zemdlała, połóż w pozycji bezpiecznej i zabezpiecz głowę, podkładając coś pod nią.
  • Sprawdź, czy wyczuwalny jest puls i zachowane jest oddychanie. Jeżeli po 10-15 sekundach brak jest oddechu, pojawia się zasinienie twarzy i nadal nie ma wyczuwalnego pulsu, wezwij pomoc i przystąp do akcji reanimacyjnej – masażu serca i sztucznego oddychania.
  • Jeśli po następnych kilkudziesięciu sekundach nadal brak pulsu, oddychania i nie ma powrotu świadomości, to wszystko zaczyna wskazywać na to, że jest to zatrzymanie krążenia, które wymaga kontynuacji zabiegów reanimacyjnych, pomocy innych osób, użycia automatycznego defibrylatora (jeśli jest dostępny) i wezwania specjalistycznej pomocy.

 

omdlenie

Leave a Reply