Nowe prawo pracy ?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy od kilkunastu miesięcy pracowała nad nowym Kodeksem pracy oraz Kodeksem zbiorowego prawa pracy. Nowe kodeksy mają całkowicie przebudować strukturę rynku pracy w Polsce.

Eksperci podkreślają, że obecnie obowiązujący Kodeks pracy z 1974 r. jest przestarzały, skomplikowany i nie przystaje do dzisiejszych realiów rynku pracy.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy została powołana 15 września 2016 r. Prace nad projektami komisja zakończyła w marcu.

prawopracy

Poniżej kilka najważniejszych propozycji:

1. Planuje się zrezygnować z możliwości zatrudniania pracowników w ramach umów prawa cywilnego (zlecenie, umowa o dzieło). Praca na etacie ma być zasadniczo standardem. Prawo zawierania umów cywilnoprawnych zostanie przyznane wyłącznie osobom samozatrudnionym, które będą musiały zarejestrować działalność gospodarczą,

2. Pracodawcy otrzymają prawo stosowania trzech nowych rodzajów umów o pracę: umowę o pracę sezonową, umowę o pracę dorywczą, umowę o pracę nieetatową,

3. Umowa na czas wykonywania pracy dorywczej będzie zawierana w celu wykonania prac nieregularnych lub wynikających z potrzeb obiektywnie krótkoterminowych. Będzie ją można zawrzeć na okres nie dłuższy niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego,

4. Wszyscy pracownicy – bez wyjątku – mają mieć co najmniej 26 dni urlopu. Zniknie podział na urlop 20- lub 26-dniowy warunkowany m.in. stażem pracy,

5. Pracownikowi nadal będą przysługiwały cztery dni urlopu na żądanie, ale być może będzie on bezpłatny. Jedyną możliwością, by otrzymać za ten czas wynagrodzenie, będzie porozumienie z pracodawcą, by uznać ten urlop za wypoczynkowy,

6. Pracodawcy, którzy zatrudniają do 10 osób, nie będą musieli uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę w taki sposób, jak to ma jest obecnie. Będą musieli jedynie zapłacić równowartość jednej pensji. Jak informowała „Rzeczpospolita”, jeśli pracodawca poda przyczynę i będzie jej pewny, płacić nie będzie musiał,

7. Obowiązek konsultowania z pracownikiem zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Teraz nowe projekty powinny trafić do Ministerstwa Pracy, gdzie zapadnie decyzja nt. dalszych prac.

 

Leave a Reply