Nowa wysokość odszkodowania za wypadek w rolnictwie

Nowa wysokość odszkodowania za wypadek w rolnictwie

809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – tyle po zmianach wyniesie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. poz. 827), które wejdzie w życie 17 maja.

To pierwsza podwyżka kwoty odszkodowania od blisko 4 lat – ostatnia miała miejsce 1 lipca 2014 roku. Od tego czasu jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 700 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

rolnictwo wyp

Do ustalenia wysokości odszkodowania w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 17 maja br. stosuje się już podwyższoną kwotę odszkodowania.

 

Leave a Reply