Nowa składka wypadkowa

Od 1 kwietnia zmienią się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności. Dla większości płatników oznacza to obniżkę składki, jednak w przypadku czterech grup działalności jej wysokość wzrośnie.

Wraz z początkiem nowego roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r., wchodzi w życie rozporządzenie z 5.03.2018 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.

W stosunku do dotychczasowych regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowają 32 grupy działalności.

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczyć będzie 4 grup:

1)    działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie,

2)    działalności związanej z rekultywacją i pozostałej działalności usługowej związanej z gospodarką odpadami,

3)    transportu wodnego,

4)    działalności organizatorów turystyki, pośreników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych.

W przypadku kilkunastu grup efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

1)    Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:
zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

2)    zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego do 9 osób

Dla pierwszej grupy stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Dotychczas było to 1,8 proc. podstawy, od 1 kwietnia 2018 roku składka spadnie do 1,67 proc.

Dla osób rozpoczynających działalność (tych, które płacą tzw. mały ZUS, czyli obniżone składki przez pierwsze 2 lata działalności) różnica nie będzie duża – zamiast 11,34 zł miesięcznie, zapłacą 10,52 zł (czyli o 82 gr mniej).

Większa kwota zostanie w kieszeni pozostałych przedsiębiorców, którym miesięczna składka spadnie o 3,46 zł (z 47,98 zł do 44,52 zł).

Koszt składki wypadkowej w całości ponosi pracodawca, więc oszczędności wynikające ze zmiany wysokości składki najbardziej odczują duże firmy, zatrudniające wielu pracowników.

pik

Jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób 

Płatnicy, którzy w latach 2015, 2016 i 2017 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średniomiesięcznie co najmniej dziesięć osób i za te lata złożyli dane o wypadkowości na druku ZUS IWA, otrzymają obliczoną przez ZUS na podstawie zawartych w ZUS IWA danych indywidualną wysokość składki wypadkowej dla każdego takiego płatnika. ZUS przekaże te informacje nie później niż do 20 kwietnia 2018 r.

Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

Kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2013 r. poz. 878), który zmienia się od 1 kwietnia 2018 r.

 

Leave a Reply