Niedopełnienie obowiązków BHP jako przestępstwo

Wyrok SO w Ostrołęce z dnia 11.09.2013 r.

Sygn. akt II Ka 163/13

Samo niedopełnienie obowiązków w zakresie bhp przez pracodawcę narusza już prawo pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, i naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli jest przestępstwem. – stwierdził Sąd Okręgowy w Ostrołęce.

Uzasadnienie wyroku znajdziecie tutaj

kajdanki

Leave a Reply