Mniejsza liczba wypadków

Mniejsza liczba wypadków

statystyka

 

W I kwartale 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była o 5,4 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 1/10 spadła liczba ciężkich wypadków, a o ok. 30% liczba wypadków śmiertelnych.

W I kwartale 2018 r. na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku zgłoszono 15.900 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Z tego 15.769 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (tj. o 5,3 proc. mniej niż przed rokiem), 99 osób – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 10,0 proc. mniej), wypadkom śmiertelnym – 32 osoby (o 31,9 proc. mniej niż w I kw. 2017 r.).

1)   W podziale terytorialnym kraju najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim i podlaskim (po 1,50),

2)    opolskim (1,46) warmińsko-mazurskim (1,44)

najniższe zaś w:

1)   mazowieckim (0,79),

2)    małopolskim (0,94),

3)   świętokrzyskim (1,01).

Niebezpieczne branże

 

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w sekcjach PKD:

1)   Górnictwo i wydobywanie (3,05),

2)   Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,45)

Najniższe w sekcji:

1)   Informacja i komunikacja (0,26),

2)   Pozostała działalność usługowa (0,31).

 

Leave a Reply