Konkurs rysunkowy

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nowy konkurs dla kreatywnych osób.

nagroda

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu rysunku wykonanego dowolną techniką (obraz, szkic, rysunek, itp.) przedstawiające zagrożenia na stanowiskach pracy biurowej. Najciekawsza praca zostanie wybrana i opublikowana na naszym profilu na facebooku oraz nagrodzona nagrodą rzeczową.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu rysunku wykonanego dowolną techniką, który będzie przedstawiał zagrożenia na na stanowiskach pracy biurowej.

2. Konkurs trwa od dnia 09.10.2015 do dnia 25.10.2015. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Rysunek należy przesłać na adres firmy podany na stronie www lub na adres mailowy biuro@mar-tin.com.pl w treści wiadomości wpisując hasło „Konkurs rysunkowy”. Osoba biorąca udział w konkursie powinna podać swoje imię i nazwisko oraz dane adresowe.

4. Jedna osoba może przesłać tylko jeden rysunek.

5. Prac nadesłanych pocztą nie zwracamy.

6. Najciekawsza praca zostanie opublikowania na profilu firmy na facebooku oraz zostanie nagrodzona nagrodą rzeczową do wartości 60 zł.

7. Wraz z nadesłaniem pracy osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że wykonała ją samodzielnie oraz, że wyraża zgodę na jej umieszczenie na facebooku bez prawa do wynagrodzenia. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

 

Leave a Reply