Dzień pracownika służby BHP

19 września to Dzień Pracownika Służby BHP. Został ustanowiony w październiku 2010 r. na Kongresie Służby BHP. Ostatecznie jednak o dacie zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w grudniu 2010 roku, podejmując stosowną uchwałę. Tym samym już ósmy raz BHP-owcy będą świętować swoje święto.

dzien bhp

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to bardzo ważny element struktury organizacyjnej każdego zakładu pracy.

Stanowi ją wyspecjalizowana i wyodrębniona komórka organizacyjna w zakładzie pracy, której zadaniem jest podejmowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz dążenie do uzyskania poprawy warunków pracy, jak również doradztwo pracodawcy w tym zakresie.

Od 2010 r. pracownicy służby BPH mają swój dzień, który jest podkreśleniem rangi wykonywanego przez nich zawodu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.

Higiena pracy to także higiena psychiczna. Higiena to też warunki takiej formy zatrudnienia jak telepraca, praca domowa. Polskie prawo nie reguluje szczególnego rodzaju pracy domowej, niewykonywanej w domu w szczególnych wypadkach, ale na stałe. Ta luka w prawie została dostrzeżona przez Komisję Europejską, która zwraca uwagę na problem ergonomii pracy. W warunkach domowych mało kto pamięta o ergonomii pracy i tradycyjnym BHP.

 

Przestarzałe są też przepisy i praktyki związane z medycyną pracy i badaniami okresowymi. To z nimi najczęściej kojarzy się BHP w zakładzie pracy. Tymczasem zakłady pracy coraz częściej do problemów z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy podchodzą w sposób kompleksowy. Nie byłoby to możliwe bez wykwalifikowanych specjalistów ds. BHP.

 

Leave a Reply