Dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego

Wyrok

Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2015 r.

Sygn. I PK 235/14

Skoro za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy może być uznane dopuszczenie pracownika do pracy na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego (chociaż zawierającego błędną ocenę co do zdolności pracownika do pracy na określonym stanowisku pracy), to tym bardziej za taką przyczynę może być uznane dopuszczenie pracownika do pracy w ogóle bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

snzdjecie

 

 

Leave a Reply