Dofinansowanie na poprawę warunków BHP

ZUS przeznaczy 50 mln zł na projekty poprawiające warunki pracy w firmach.

16 lipca ruszy nabór wniosków a zakończy się on dość szybko, bo w dniu 23.08.2018 r.

Biorąc pod uwagę okres urlopowy jest to bardzo mało czasu.

W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników, takich jak hałas czy zanieczyszczenia, czy też zapewnią ochronę przez wpływem szkodliwych substancji chemicznych i biologicznych.

Dofinansowanie będą przyznawane w 2019 roku.

W przypadku wątpliwości co nadaje się na dofinansowanie i w jaki sposób można wypełnić wniosek służymy swoją pomocą.

dofinansowanie

Leave a Reply