header_image

Praca w upałach

Praca w upałach
Ostatnie dni o fala afrykańskich upałów. Warto przy tej okazji pamiętać o prawach pracowników. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni przysługują napoje, gdy temperatura przekracza 25 st. C . Natomiast w biurze pracownicy napiją się na koszt pracodawcy przy temperaturze powyżej 28 stopni Celsjusza. imne napoje (przepisy nie precyzują, czy ma to być woda mineralna, sok ...

Przerwa urlopowa

Przerwa urlopowa
W dniach 18 do 31 lipca 2018 roku przebywamy na urlopie. Zapraszamy do kontaktu w sierpniu.

Dofinansowanie na poprawę warunków BHP

Dofinansowanie na poprawę warunków BHP
ZUS przeznaczy 50 mln zł na projekty poprawiające warunki pracy w firmach. 16 lipca ruszy nabór wniosków a zakończy się on dość szybko, bo w dniu 23.08.2018 r. Biorąc pod uwagę okres urlopowy jest to bardzo mało czasu. W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi ...

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony  został w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia i aktualizowania tego wykazu. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony w przepisach rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.) nie stanowi ...

Prace alpinistyczne

Prace alpinistyczne
Prace alpinistyczne to m.in. prace na elewacji budynków, roboty budowlane i rozbiórkowe, prace wykonywane w zbiornikach i kanałach oraz dojściach do miejsc trudno dostępnych. Każda praca alpinistyczna jest wykonywana na wysokości i w miejscach trudnych, a więc jest szczególnie niebezpieczna. Często prace te są wykonywane przez wyspecjalizowanych członków grup alpinistycznych, ale również przez przeszkolonych pracowników ...

Zasady bezpieczeństwa na motocyklu

Zasady bezpieczeństwa na motocyklu
Z racji bycia motocyklistą i obserwacji wielu niebezpiecznych zdarzeń na drodze postanowiłem spisać niniejsze 6 zasad bezpieczeństwa podczas jazdy motocyklem. Zasada 1 Należy dbać o stan techniczny swojego motocykla, a dokładniej o: 1)   prawidłową regulację i ustawienie dźwigni sprzęgła, obu hamulców oraz luzu (a raczej jego braku) na manetce gazu 2)   stan techniczny opon i prawidłowe w ...

Monitoring w zakładach pracy

Monitoring w zakładach pracy
Sejm znowelizował Kodeks pracy. Do ustawy wprowadzono bowiem zapisy dotyczące monitoringu w miejscu pracy. Nowy art. 222 KP wyraźnie stanowi, że pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli ...

Stres psychiczny a przyczyna wypadku przy pracy

Stres psychiczny a przyczyna wypadku przy pracy
Stres psychiczny a przyczyna wypadku przy pracy Sąd Najwyższy kilkukrotnie pochylał się nad stresem psychicznym jako przyczyną wypadku. Orzecznictwo w tej materii jest w zasadzie jednolite. Poniżej zaprezentowane główne tezy wyroków SN  w sprawie wpływu stresu na zdarzenia wypadkowe. Nie może mieć charakteru przyczyny zewnętrznej wypadku – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 ...

Promocja czerwcowa

Promocja czerwcowa
Mamy czerwiec, a ponieważ jest ciepło przygotowaliśmy gorącą promocję! Do końca czerwca dokonując oceny ryzyka zawodowego na przynajmniej 3 stanowiskach pracy otrzymacie 4 ocenę stanowiska zupełnie gratis! Z kolei dla osób fizycznych przygotowaliśmy 10% rabatu na wszelkie porady. Zapraszamy do skorzystania z naszej czerwcowej promocji!

Mniejsza liczba wypadków

Mniejsza liczba wypadków
Mniejsza liczba wypadków   W I kwartale 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była o 5,4 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 1/10 spadła liczba ciężkich wypadków, a o ok. 30% liczba wypadków śmiertelnych. W I kwartale 2018 r. na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku zgłoszono 15.900 poszkodowanych w wypadkach przy ...