header_image

Zmiana rozporządzenia w sprawie BHP przy obsłudze zwierząt

Zmiana rozporządzenia w sprawie BHP przy obsłudze zwierząt
Z dniem 06.03.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Ważniejsze zmiany jakie wprowadza rozporządzenie: 1)    W pomieszczeniach przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, zwanych dalej pomieszczeniami inwentarskimi zapewnia się dostęp do umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą, dozownikiem ze środkiem myjącym do rąk, dozownikiem ze środkiem dezynfekcyjnym ...

Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy/z pracy

Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy/z pracy
Z uwagi na to, że pracodawca nie może wyciągnąć konsekwencji służbowych z powodu niezgłoszenia przez pracownika wypadku, jakiemu uległ on w drodze do lub z pracy, należy przyjąć, że zgłoszenie takiego zdarzenia jest raczej przywilejem niż obowiązkiem pracownika. W myśl art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach ...

Przerwa w pracy biura

Przerwa w pracy biura
Szanowni Państwo! W okresie od dnia 14.08.2017 r. do dnia 16.08.2017 r. nasze biuro będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od dnia 17 sierpnia.

Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek sporządzenia rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych, natomiast nie przewidują takiego obowiązku w zakresie tworzenia rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych.   Obowiązek stworzenia przez pracodawcę rejestru wypadków przy pracy wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07. 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 105, poz. 870) – dalej r.o.p.w. ...

Podział i oznaczenie obuwia roboczego

Podział i oznaczenie obuwia roboczego
Obuwie ochronne przeznaczone jest do ochrony stóp i nóg przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi powodować uszkodzenia mechaniczne, chemicznymi, oparzenia lub przed działaniem ciepła, zimna i wilgoci. Obuwie najczęściej ochroni przed kilkoma rodzajami zagrożeń jednocześnie. Stopień ochrony zależy głównie od materiałów użytych do ich wykonania, konstrukcji obuwia i od ewentualnego wyposażenia w elementy dodatkowe takie jak: podnoski, wkładki ...

Nowe uprawnienia ratowników medycznych

Nowe uprawnienia ratowników medycznych
Nowe uprawnienia ratowników medycznych   Od 25 lipca 2017 r. ratownicy medyczni będą mogli samodzielnie podawać koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego z zasobów własnych chorego. Powyższa zmiana ma poprawić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi. Za wprowadzeniem uprawnienia do podawania koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny przez ratowników medycznych opowiadały ...

Rękawice Tegera

Rękawice Tegera
Noszenie na rękach cienkich, elastycznych i wygodnych rękawic podczas wykonywania wszystkich prac zapewnia lepszą ochronę. TEGERA® PRO stanowi dowód, że możliwe jest zaprojektowanie rękawic ochronnych, które nie ograniczają zdolności manualnych, natomiast ułatwiają pracę i czynią ją bezpieczniejszą. Szwedzka firma Ejendals opracowała projekt rękawic pod kątem kształtu dłoni, w wyniku czego uzyskali oni doskonałe dopasowanie, wyjątkowo dobrą ...

Ryzyko wybuchu pyłów przemysłowych

Ryzyko wybuchu pyłów przemysłowych
Nowoczesny przemysł stosuje dziesiątki tysięcy palnych, a w konsekwencji także wybuchowych substancji, które podlegają obostrzeniom wnikającym m.in. z tzw. Dyrektywy ATEX. Parametry gazów i par cieczy w większości przypadków są dobrze rozpoznane i udokumentowane, przez co określenie poziomu zagrożenia wynikającego z ich obecności w procesie produkcji jest stosunkowo łatwe. Sytuacja komplikuje się gdy w procesie produkcyjnym ...

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT
Nie każde urządzenie w zakładzie pracy może być obsługiwane przez każdego pracownika. Część z urządzeń wymaga posiadania zaświadczenia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby: obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu; wykonujące ...

Kule gaśnicze

Kule gaśnicze
  Na rynku pojawił się nowy produkt przeciwpożarowy – kula gaśnicza, która może stać się alternatywą dla typowych gaśnic. Najważniejszą jego zaletą jest to, że nie wymaga skomplikowanej obsługi: kontakt z płomieniem powoduje automatyczną aktywację, bez konieczności ingerencji człowieka.   Kula gaśnicza to styropianowa obudowa o kulistym kształcie wypełniona proszkiem gaśniczym i dodatkowo zaopatrzona w ...