header_image

Komisja Europejska a zmiany w przepisach BHP

Komisja Europejska chce wprowadzić w życie inicjatywę mającą poprawić bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników. Zaproponowane w przepisach BHP zmiany dotyczą przede wszystkim zatrudnionych, którzy są narażeni na kontakt z substancjami rakotwórczymi. Kraje Unii Europejskiej posiadają bardzo zaostrzone normy dotyczące ochrony pracowników. Inwestycje w BHP przyczyniają się do poprawy życia pracowników, a także pomagają zapobiegać wypadkom i ...

Pierwsza pomoc przy zatruciu czadem

Zatrucie tlenkiem węgla można podejrzewać u osób, u których pojawiają się objawy, takie jak bóle głowy, zawroty głowy,  szum w uszach, zaburzenia wzroku, zmiany psychiczne oraz uczucie odurzenia. Przy dłuższym okresie zatrucia następuje utrata przytomności, skurcze i wreszcie dochodzi do zatrzymania oddechu. U osób podejrzewanych o zatrucie tlenkiem węgla (CO) należy jak najszybciej przerwać kontakt z ...

Kodeks bezpieczeństwa

Jeden z naszych klientów w ścisłej współpracy z naszą firmą opracował i wdrożył kodeks bezpieczeństwa. Jest to ciekawe narzędzie w ramach promocji bezpieczeństwa pracy, które w jasny i prosty sposób prezentuje zagrożenia na każdym stanowisku pracy w firmie i sposoby postępowania w różnych sytuacjach. Projekt trwał kilka miesięcy a końcowy efekt można zobaczyć na poniższych ...

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Rusza kolejna edycja konkursu organizowanego przez PIP  pt. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Termin zgłaszania wniosków:31.05.2017 Finał konkursu: 29.11.2017 Szczegóły na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy Pomysł tego konkursu zrodził się już blisko ćwierć wieku temu, kiedy Państwowa Inspekcja Pracy startowała z pierwszą edycją, główną ideą instytucji było zaszczepienie wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji nieco innej, ...

Przywództwo i udział pracowników w kształtowaniu warunków pracy

Silne, skuteczne i widoczne przywództwo jest warunkiem koniecznym dobrego BHP, które z kolei ma istotne znaczenie dla sukcesu firmy. Ochrona pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymi jest nie tylko obowiązkiem prawnym i etycznym, ale i wyznacznikiem prężności firmy. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma możliwość zapobiegania wypadkom i chorobom w miejscu pracy. Cel ten można osiągnąć poprzez: 1)    ...

Szkodliwe czynniki biologiczne

Szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy są mikro- i makroorganizmy mogące wywoływać choroby zawodowe. Chodzi nie tylko o choroby zakaźne, lecz także alergiczne. Najczęściej są to żywiące się krwią owady i stawonogi, przenoszące zarazki chorób zakaźnych, wydalane przez mikro- i makroorganizmy chorobotwórcze substancje, a także np. pyłki kwiatowe, zarodniki grzybów itp. o działaniu alergizującym. Czynniki ...

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

Nowe zasady wydawania świadectw pracy   Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy weszło w życie z dniem 01.01.2017 r. Wprowadza ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych  ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta jest element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest I ...

Wypadek przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy ulegną wypadkowi przy pracy mogą otrzymać takie same świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jak pracownicy. Opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe umożliwia ubieganie się o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego a po zakończeniu leczenia – o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązkowo podlega z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu ...

Zimowe BHP

 W ubiegłym sezonie, tylko na stokach obsługiwanych przez GOPR doszło do ponad 1000 zdarzeń, które wymagały interwencji ratowników. Można uniknąć przykrych następstw białego szaleństwa, kierując się kilkoma sprawdzonymi zasadami zimowego BHP, które obowiązują wszystkich miłośników sportów zimowych. Choć z nart czy popularnej deski snowboardowej korzystamy tylko kilka tygodni w roku, nie warto oszczędzać na tym ...

Laureaci konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Kryteriami oceny były m.in. przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników. Komisja wyłoniła 22 laureatów IX edycji. Wśród nagrodzonych są: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” ...