header_image

Rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1 K.p.). Zgodnie z art. 55 § ...

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym
Minimalne wynagrodzenie za pracę jest pojęciem o ogromnym znaczeniu praktycznym. W praktyce bardzo często minimalne wynagrodzenie za pracę utożsamia się z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Takie postrzeganie minimalnego wynagrodzenia za pracę jest błędne, gdy jest to wartość odnosząca się do sumy wszystkich składników wynagrodzenia otrzymywanych przez pracownika w danym miesiącu, za wyjątkiem składników wprost wyłączonych przez ...

Brak świadków – nie uznać wypadku ?

Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu. Na miejsce wezwał karetkę, którą został odwieziony do szpitala. Nie ma świadków bezpośredniego zajścia zdarzenia. Czy w tej sytuacji pracodawca ma prawo odmówić uznania wypadku za wypadek w drodze z pracy? Brak świadków wypadku nie może stanowić jedynej okoliczności nieuznania zdarzenia wypadkowego za wypadek w drodze ...

Szkolenia e-learningowe na platformie MyDeal

Szkolenia e-learningowe na platformie MyDeal
Już od dzisiaj nasze szkolenia okresowego w formie e-learningu na platformie zakupów grupowych MyDeal.pl Atrakcyjna cena 35 zł zamiast 70 zł. Śpieszcie się. Czas promocji jest ograniczony! Szkolenia okresowe na MyDeal

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!
Firma Mar-Tin życzy wszystkim spokojnych i radosnych świąt!

Praca na kilku stanowiskach a szkolenia BHP

Praca na kilku stanowiskach a szkolenia BHP
Niejednokrotnie pracownik tej samej firmy jest zatrudniany na kilku różnych stanowiskach pracy. Taka organizacja pracy może odbywać się w ramach jednego etatu. Tym samym niezmiernie istotna jest odpowiednia dyscyplina, by zapewnić właściwe wykonanie przepisów bhp w stosunku do każdej z wykonywanych prac. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst ...