header_image

21 listopada 2018

21 listopada 2018
21 listopada 2018 roku to ważny terminw. prawie pracy. Z tym bowiem dniem duża ilość umów na czas określony przekształci się w umowy na czas nieokreślony. Przekształcanie umów terminowych w stałe to skutek nowelizacji k.p. z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220). Wprowadziła ona zasadę, zgodnie z którą firma może zatrudniać pracownika na podstawie ...

Zmiana przepisów dot. operatorów żurawi

Zmiana przepisów dot. operatorów żurawi
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących zostało podpisane. Zdecydowana większość rozwiązań zacznie obowiązywać z upływem 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia, czyli tuż po połowie lutego 2019 roku, bo rozporządzenie opublikowane ma zostać najpóźniej 19 listopada 2018 roku. Obecnie brak jest regulacji prawnej dotyczącej pracy przy obsłudze ...

Nowelizacja przepisów w sprawie zadań służby BHP

Nowelizacja przepisów w sprawie zadań służby BHP
Sejm przyjął w piątek nowelizację Kodeksu pracy, która umożliwi pracodawcy zatrudniającemu do 50 pracowników samodzielne pełnienie zadań służby BHP. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników. To, czy w firmie trzeba tworzyć służbę BHP, zależy od liczby zatrudnionych. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby ...

Odpowiedzialność pracodawcy za niezgłoszenie śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za niezgłoszenie śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy
W razie wypadku przy pracy przepisy bhp obligują pracodawcę do podjęcia szeregu działań związanych z eliminacją i ograniczeniem zagrożenia, zapewnieniem poszkodowanym udzielenia pierwszej pomocy, ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn tego wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym zdarzeniom. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach na pracodawcy spoczywa jeszcze jeden istotny obowiązek: powiadomienie ...

12 listopada

12 listopada
Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Ustawą 12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy. Tego dnia będą pracować jednak publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. Nie będzie też obowiązywało ograniczenie handlu. We wtorek 23.10.2018 Sejm RP zajął się projektem ustawy o święcie narodowym z okazji 100. ...

Schorzenia w pracy biurowej

Schorzenia w pracy biurowej
Praca biurowa jest postrzegana jako bezpieczna. Tymczasem długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej oraz brak aktywności fizycznej mogą odbić się na zdrowiu pracowników. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają ten problem i podejmują różne działania, które mają uświadomić pracownikom, jak ważne jest dbanie o kondycję fizyczną i zapobieganie ewentualnym schorzeniom.   Choroby spowodowane warunkami panującymi w pracy lub ...

Dokumentowanie oceny ryzyka

Dokumentowanie oceny ryzyka
Dokumentowanie oceny ryzyka Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy zapisywać wyniki tej oceny. Sposób dokumentowania ryzyka zawodowego powinien być opracowany przez pracodawcę. Szczegółowość dokumentowania oraz zawarte w dokumentacji informacje powinny odpowiadać potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności, występujących ...

Zasada uprzywilejowania pracownika

Zasada uprzywilejowania pracownika
Zasada uprzywilejowania pracownika Zasada uprzywilejowania pracownika jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jej podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji pracownika w relacji z – w założeniu silniejszym – pracodawcą. Główne założenia tej zasady zawarte zostały w art. 18 kodeksu pracy. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, ...

Zgłaszanie pracowników do ZUS przed podjęciem pracy

Zgłaszanie pracowników do ZUS przed podjęciem pracy
Rada Ochrony Pracy chce zgłaszania pracowników do ZUS przed podjęciem pracy Nadużywanie umów cywilnoprawnych jest przejawem nieuczciwej konkurencji – podkreśla Rada Ochrony Pracy w stanowisku, przyjętym na wtorkowym posiedzeniu. Nadużyć w tym zakresie jest mniej, co potwierdzają wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Rada wnioskuje jednak o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy. ...

Kontrola regałów magazynowych

Kontrola regałów magazynowych
Sprawdzanie regałów magazynowych Regały magazynowe służące składowania towarów powinny być sprawne. W ten sposób zagwarantowana jest ich bezpieczne eksploatacja. W tym celu zaleca planowanie kontroli, mających na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości podczas normalnego użytkowania regału.   Przeprowadzanie regularnych kontroli regału: 1)   zapobiegnie zniszczeniu składowanych towarów względnie regału i/lub powstaniu zagrożenia zdrowia lub życia personelu obsługi ...