header_image

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy
Strony zawierające umowę o pracę mogą swobodnie ustalać warunki zatrudnienia, jednak w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa. Z art. 18 § 1 kodeksu pracy wynika, że postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Nie ma zatem przeszkód, aby strony w umowie wprowadziły dłuższy niż przewidziany w ustawie ...

Konkurs na hasło reklamowe

Konkurs na hasło reklamowe
UWAGA KONKURS! Zapraszamy do udziału w konkursie i wymyślenia hasła reklamowego promującego bezpieczeństwo i higienę pracy (czyli główną gałąź naszej działalności). Ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi zostanie wybrane jedno zwycięskie hasło. Do wygrania atrakcyjna nagroda rzeczowa oraz kupon zniżkowy na nasze usługi. Konkurs trwa od dnia 29 lipca do 2 sierpnia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać jako wiadomość ...

ZUS IWA

ZUS IWA
Do 31 stycznia każdego roku płatnicy składek, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, mają obowiązek przekazania do ZUS danych o wypadkowości za ubiegły rok na formularzu ZUS IWA. Są to dane potrzebne do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na podstawie informacji z ZUS IWA z trzech ostatnich lat ZUS ustali dla danego ...

Dopuszczalny poziom hałasu

Dopuszczalny poziom hałasu
Hałas jest niepożądanym dźwiękiem; jego nasilenie („głośność”) jest mierzona w decybelach (dB). Skala decybeli jest logarytmiczna, tak więc podwyższenie dźwięku o trzy decybele oznacza podwojenie intensywności dźwięku. Na przykład, zwykła rozmowa może wynosić 65 dB, a typowy krzyk ok. 80 dB. Różnica wynosi jedynie 15 dB, ale krzyk ma 30-krotnie większe natężenie. Biorąc pod uwagę ...

Substancje chemiczne – zagrożenia

Substancje chemiczne - zagrożenia
Czynniki chemiczne w środowisku pracy występują w bardzo wielu branżach, np. w zakładach drukarskich, szpitalach i laboratoriach, w budownictwie i branżach pokrewnych, warsztatach samochodowych i mechanicznych, przy profesjonalnym sprzątaniu, w stolarniach, lakierniach, itd. Substancje chemiczne występują w powietrzu jako gazy, aerozole, pary, ciecze lub ciała stałe. Wchłanianie ich następuje głównie drogą oddechową, przez skórę i ...

BHP przy spawaniu

BHP przy spawaniu
  Niniejszy artykuł w sposób kompleksowy omawia zagadnienia BHP przy wykonywaniu prac spawalniczych.     Główne zagrożenia przy wykonywaniu prac spawalniczych wynikają z użytkowania palników gazowych i spawarek. Są to m.in.: zagrożenie poparzeniem szkodliwe działanie dymów spawalniczych (zagrożenia chemiczne i pyłowe) zagrożenie odpryskami spawalniczymi uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego zagrożenie ...

Kary porządkowe

Kary porządkowe
Kary porządkowe Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów sankcji za naruszenia obowiązków pracowniczych. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: karę upomnienia lub karę nagany. Za nieprzestrzeganie ...

Odwołanie z urlopu

Odwołanie z urlopu
Przepisy prawa pracy nie zawierają katalogu szczególnych okoliczności, których zaistnienie uzasadnia odwołanie pracownika z urlopu. Ocena, czy faktycznie sytuacja w firmie wymaga powrotu danej osoby do pracy, należy do pracodawcy.   Kodeks pracy w art. 167 zawiera jedynie ogólną wskazówkę, kiedy firma może domagać się przerwania wypoczynku przez pracownika. Zgodnie z tym przepisem odwołanie może ...

Zakaz handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę
  Posłowie z  klubów PO, PIS, SP i PSL wystąpili z projektem zmian w kodeksie pracy, która spowoduje zakaz pracy w handlu nie tylko w święta, lecz także w niedziele. W poselskim przeczytamy argumenty za projektem. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94, z ...

Zmiany w służbie BHP

Zmiany w służbie BHP
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP chce zmian w rozporządzeniu dotyczącym służby BHP. Ogólne kierunki proponowanych zmian przepisów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy: 1. Umocowanie prawne działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy w oddzielnej ustawie, przez analogię do Ustawy o społecznej inspekcji pracy. 2. Powołanie samorządów zawodowych na wzór istniejących i skupiających inżynierów budownictwa, ...