header_image

Nowe stawki odszkodowań

Wyższe stawki dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy Od 1 kwietnia 2013 r., obowiązują nowe stawki odszkodowań po wypadkach przy pracy. Wyższe stawki wynikają z obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej z 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Będą one obowiązywały do 31 ...

Apteczka w miejscu pracy

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, między innymi pracodawca ma obowiązek zapewnić dostęp do punktów pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne, oraz do apteczek ...

Rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1 K.p.). Zgodnie z art. 55 § ...

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest pojęciem o ogromnym znaczeniu praktycznym. W praktyce bardzo często minimalne wynagrodzenie za pracę utożsamia się z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Takie postrzeganie minimalnego wynagrodzenia za pracę jest błędne, gdy jest to wartość odnosząca się do sumy wszystkich składników wynagrodzenia otrzymywanych przez pracownika w danym miesiącu, za wyjątkiem składników wprost wyłączonych przez ...

Brak świadków – nie uznać wypadku ?

Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu. Na miejsce wezwał karetkę, którą został odwieziony do szpitala. Nie ma świadków bezpośredniego zajścia zdarzenia. Czy w tej sytuacji pracodawca ma prawo odmówić uznania wypadku za wypadek w drodze z pracy? Brak świadków wypadku nie może stanowić jedynej okoliczności nieuznania zdarzenia wypadkowego za wypadek w drodze ...

Szkolenia e-learningowe na platformie MyDeal

Już od dzisiaj nasze szkolenia okresowego w formie e-learningu na platformie zakupów grupowych MyDeal.pl Atrakcyjna cena 35 zł zamiast 70 zł. Śpieszcie się. Czas promocji jest ograniczony! Szkolenia okresowe na MyDeal

Wesołych Świąt!

Firma Mar-Tin życzy wszystkim spokojnych i radosnych świąt!

Praca na kilku stanowiskach a szkolenia BHP

Niejednokrotnie pracownik tej samej firmy jest zatrudniany na kilku różnych stanowiskach pracy. Taka organizacja pracy może odbywać się w ramach jednego etatu. Tym samym niezmiernie istotna jest odpowiednia dyscyplina, by zapewnić właściwe wykonanie przepisów bhp w stosunku do każdej z wykonywanych prac. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst ...