header_image

Promocja wrześniowa

Uwaga! Mamy dla Państwa nową promocję. W przypadku zamówienia u nas we wrześniu kompleksowego przeglądu stanu BHP otrzymają Państwo atrakcyjny rabat na szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup zawodowych. Wysokość rabatu uzależniona jest od grupy szkoleniowej. Rabat na szkolenia ważny jest do dnia 31.10.2013 r. ZAPRASZAMY!

Warto się odwoływać

Warto się odwoływać
Warto się odwoływać   Warto się odwoływać od decyzji ZUS o przyznaniu jednorazowego odszkodowania. Potwierdza to autentyczny przypadek naszego klienta zatrudnionego na stanowisku elektryka w dużej firmie. Pracownik w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych miał sprawdzić przebieg przewodów elektrycznych w jednej ze ścian budynku należącego do pracodawcy. Do tych czynności pracownik posłużył się drabiną rozstawną. Drabina ...

Trudne kontrole

Trudne kontrole
Trudne kontrole Niedokładne regulacje utrudniające inspektorom ochronę pracowników i egzekwowanie obowiązków pracodawców dotyczą wielu branż, od transportu po służbę zdrowia. Zastrzeżenia do nich są zgłaszane m.in. w corocznych sprawozdaniach z działalności PIP. Złe rozwiązania pozwalające na obchodzenie prawa znajdują się np. w ustawie o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. ...

Pytania podczas rekrutacji

Pytania podczas rekrutacji
Podczas rekrutacji pracodawcy zadają dziesiątki pytań. Których i kiedy zadać im nie wolno? Kodeks Pracy określa katalog danych, jakich może domagać się od nas pracodawca. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i kandydatów do pracy. Poza danymi, które określa Kodeks, pracodawca nie może pytać nas o dowolne sprawy. W rzeczywistości bywa jednak zupełnie inaczej. Pracodawcy podczas rekrutacji żądają czasami podawania prywatnych danych ...

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Z powyższego zapisu wynika że instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinny być opracowane w budynkach: kategorii zagrożenia ludzi ZL I. W grupie tej są hale widowiskowe, stadiony, ...

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy
Strony zawierające umowę o pracę mogą swobodnie ustalać warunki zatrudnienia, jednak w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa. Z art. 18 § 1 kodeksu pracy wynika, że postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Nie ma zatem przeszkód, aby strony w umowie wprowadziły dłuższy niż przewidziany w ustawie ...

Konkurs na hasło reklamowe

Konkurs na hasło reklamowe
UWAGA KONKURS! Zapraszamy do udziału w konkursie i wymyślenia hasła reklamowego promującego bezpieczeństwo i higienę pracy (czyli główną gałąź naszej działalności). Ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi zostanie wybrane jedno zwycięskie hasło. Do wygrania atrakcyjna nagroda rzeczowa oraz kupon zniżkowy na nasze usługi. Konkurs trwa od dnia 29 lipca do 2 sierpnia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać jako wiadomość ...

ZUS IWA

ZUS IWA
Do 31 stycznia każdego roku płatnicy składek, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, mają obowiązek przekazania do ZUS danych o wypadkowości za ubiegły rok na formularzu ZUS IWA. Są to dane potrzebne do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na podstawie informacji z ZUS IWA z trzech ostatnich lat ZUS ustali dla danego ...

Dopuszczalny poziom hałasu

Dopuszczalny poziom hałasu
Hałas jest niepożądanym dźwiękiem; jego nasilenie („głośność”) jest mierzona w decybelach (dB). Skala decybeli jest logarytmiczna, tak więc podwyższenie dźwięku o trzy decybele oznacza podwojenie intensywności dźwięku. Na przykład, zwykła rozmowa może wynosić 65 dB, a typowy krzyk ok. 80 dB. Różnica wynosi jedynie 15 dB, ale krzyk ma 30-krotnie większe natężenie. Biorąc pod uwagę ...

Substancje chemiczne – zagrożenia

Substancje chemiczne - zagrożenia
Czynniki chemiczne w środowisku pracy występują w bardzo wielu branżach, np. w zakładach drukarskich, szpitalach i laboratoriach, w budownictwie i branżach pokrewnych, warsztatach samochodowych i mechanicznych, przy profesjonalnym sprzątaniu, w stolarniach, lakierniach, itd. Substancje chemiczne występują w powietrzu jako gazy, aerozole, pary, ciecze lub ciała stałe. Wchłanianie ich następuje głównie drogą oddechową, przez skórę i ...