header_image

Praca na kilku stanowiskach a szkolenia BHP

Niejednokrotnie pracownik tej samej firmy jest zatrudniany na kilku różnych stanowiskach pracy. Taka organizacja pracy może odbywać się w ramach jednego etatu. Tym samym niezmiernie istotna jest odpowiednia dyscyplina, by zapewnić właściwe wykonanie przepisów bhp w stosunku do każdej z wykonywanych prac. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst ...