header_image

Nowe uprawnienia rodzicielskie

Z dniem 17 czerwca weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich. Od tej daty rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec ...

Praca na wysokości

Praca na wysokości
Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do niej pracy na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi do wysokości co najmniej 1,5 m albo wyposażonej w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące ...

Rodzaje wypadków przy pracy

Pracodawca powinien podejmować zapobiegać wypadkom przy pracy. Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy lub w drodze z lub do pracy. Wypadek przy pracy jest pojęciem na tyle ogólnym, że pojawiło się wiele interpretacji tego pojęcia. Warto wiedzieć, jakie są podstawowe rodzaje ...

Promocja czerwcowa

Promocja czerwcowa
Nowy miesiąc to u nas nowa promocja. Tylko w czerwcu za kompleksową ocenę stanu BHP w Twoim zakładzie pracy zapłacisz zawsze 40%* taniej. Szczegóły promocji: Promocja ważna jest do 30 czerwca 2013 roku. Z promocji może skorzystać każdy. 40% odliczana jest od wartości usługi netto.                   * ...

Zmiany w czasie pracy ?

Zmiany w czasie pracy ?
  Sejm skierował do dalszych prac dwa projekty, które przewidują możliwość wydłużenia do roku okresu rozliczeniowego czasu pracy – rządowy oraz dalej idący, przygotowany przez posłów PO (przewiduje on m.in. obcięcie stawek za nadgodziny). Podczas konferencji prasowej w resorcie pracy poseł Mleczko, że rządowy projekt nie będzie sprzyjał wyłącznie pracodawcom, bowiem by wprowadzić wydłużenie okresu rozliczeniowego ...

Obrady ROP o legalności zatrudnienia

Obrady ROP o legalności zatrudnienia
Kontrola legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców będzie jednym z tematów posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, zaplanowanego na wtorek, 21 maja na godz. 10.00. Według danych PIP w latach 2010-2012 inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 72 tys. kontroli w zakresie legalności zatrudnienia i innych form pracy zarobkowej Polaków. Skontrolowanych zostało 69,1 tys. podmiotów, zatrudniających ...

Zmiany w uprawnieniech rodzicielskich

Zmiany w uprawnieniech rodzicielskich
Sejm zajmie się czterema projektami, które kształtują uprawnienia przysługujące rodzicom. Najważniejszy spośród nich jest rządowy projekt wprowadzający instytucję urlopu rodzicielskiego, który ma wejść w życie już 17 czerwca 2013 r. Na posiedzeniu zaplanowanym na 14 maja 2013 r. Sejm będzie głosował nad czterema projektami zmian w Kodeksie pracy i innych ustawach regulujących uprawnienia przysługujące rodzicom. ...

Działalność prewencyjna PIP w Sejmie

Działalność prewencyjna PIP w Sejmie
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 8 maja br. rozpatrzyła informację głównego inspektora pracy o wynikach działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie popularyzacji obowiązujących regulacji prawa pracy i kształtowania świadomości pracowników i pracodawców. Stwierdziła, że zadania służące popularyzacji prawa pracy są realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy od początku jej istnienia. W 2007 ...

Woda w miejscu pracy

Woda w miejscu pracy
Jest coraz cieplej więc przypominamy pracodawcom o obowiązku dostarczenia wody pracownikom. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych oprócz wody, innych napojów (napoje profilaktyczne). Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od ...

Termin szkolenia BHP

Termin szkolenia BHP
Otrzymaliśmy zapytanie na skrzynkę i odpowiadamy publicznie: Pracownik zawarł umowę z pracodawcą z dniem 6 maja , a termin rozpoczęcia pracy to 13 maja. Z jaką datą należy wypisać kwestionariusz dla pracownika? Czy będzie to 6 czy 13 maja? Kiedy pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie BHP? Według art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest ...