header_image

Pierwsza pomoc przy oparzeniach

Pierwsza pomoc przy oparzeniach
Bez względu na czynnik, który spowodował oparzenie(wysoka temperatura, światło słoneczne, związek chemiczny, elektryczność lub tarcie), wyróżnia się trzy jego stopnie – w zależności od głębokości i liczby uszkodzonych warstw skóry. Oparzenie I stopnia obejmuje wyłącznie naskórek. Na powierzchni skóry pojawia się bolesne zaczerwienienie (rumień), któremu towarzyszy obrzęk, natomiast nie występują pęcherze. Wyleczenie następuje po kilku dniach, bez ...

Wypadek przy pracy rolniczej

Wypadek przy pracy rolniczej
Umowa o pomocy przy zbiorach ma być odpowiedzią na sezonowe zwiększone zapotrzebowanie na pracowników przy zbiorach owoców i warzyw. W związku z tą zmianą doprecyzowana zostanie również ustawowa definicja wypadku przy pracy rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy, która ma wprowadzić nowy rodzaj umowy w rolnictwie. Sadownictwo i ogrodnictwo ...

Nowe zasady bezpieczeństwa na statkach morskich

Nowe zasady bezpieczeństwa na statkach morskich
Przedstawiciele państw UE przyjęli w poniedziałek przepisy, które zmieniają normy bezpieczeństwa statków pasażerskich, digitalizują rejestrację pasażerów statków oraz tworzą jasne ramy inspekcji promów pasażersko-towarowych i szybkich jednostek pasażerskich. Chodzi o trzy dyrektywy, które w ramach szerszego przeglądu regulacji w tej dziedzinie mają poprawić bezpieczeństwo podróży morskich, uprościć obecne przepisy i obniżyć koszty administracyjne. Dyrektywa o ...

Wydzielenie stref niebezpiecznych

Wydzielenie stref niebezpiecznych
Przedsiębiorstwa powinny dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy co jest niezbędne do zmniejszenia ryzyka wypadków, które często mogą się okazać kosztowne. Prawie jedna czwarta wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy jest spowodowana przez poślizgnięcia, potknięcia i upadki, których w wielu sytuacjach można byłoby uniknąć stosując proste i tanie, ale efektywne rozwiązania prewencyjne. Jednym ze sposobów zwiększających bezpieczeństwo ...

Promocja jesienna

Promocja jesienna
Zaczęła się jesień. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa promocję jesienną. Przy podpisaniu umowy na pełnienie zadań służby BHP na rok 2018 w terminie do dnia 31.10.2017 r. oferujemy 10 % rabatu na tę usługę. Ponadto organizując szkolenie BHP dla swoich pracowników jeszcze w tym roku oferujemy także 10 % rabatu (przy grupie minimum 8 ...

Zmiana rozporządzenia w sprawie BHP przy obsłudze zwierząt

Zmiana rozporządzenia w sprawie BHP przy obsłudze zwierząt
Z dniem 06.03.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Ważniejsze zmiany jakie wprowadza rozporządzenie: 1)    W pomieszczeniach przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, zwanych dalej pomieszczeniami inwentarskimi zapewnia się dostęp do umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą, dozownikiem ze środkiem myjącym do rąk, dozownikiem ze środkiem dezynfekcyjnym ...

Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy/z pracy

Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy/z pracy
Z uwagi na to, że pracodawca nie może wyciągnąć konsekwencji służbowych z powodu niezgłoszenia przez pracownika wypadku, jakiemu uległ on w drodze do lub z pracy, należy przyjąć, że zgłoszenie takiego zdarzenia jest raczej przywilejem niż obowiązkiem pracownika. W myśl art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach ...

Przerwa w pracy biura

Przerwa w pracy biura
Szanowni Państwo! W okresie od dnia 14.08.2017 r. do dnia 16.08.2017 r. nasze biuro będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od dnia 17 sierpnia.

Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek sporządzenia rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych, natomiast nie przewidują takiego obowiązku w zakresie tworzenia rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych.   Obowiązek stworzenia przez pracodawcę rejestru wypadków przy pracy wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07. 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 105, poz. 870) – dalej r.o.p.w. ...

Podział i oznaczenie obuwia roboczego

Podział i oznaczenie obuwia roboczego
Obuwie ochronne przeznaczone jest do ochrony stóp i nóg przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi powodować uszkodzenia mechaniczne, chemicznymi, oparzenia lub przed działaniem ciepła, zimna i wilgoci. Obuwie najczęściej ochroni przed kilkoma rodzajami zagrożeń jednocześnie. Stopień ochrony zależy głównie od materiałów użytych do ich wykonania, konstrukcji obuwia i od ewentualnego wyposażenia w elementy dodatkowe takie jak: podnoski, wkładki ...