header_image

Nowy podział akt osobowych

Nowy podział akt osobowych
Od stycznia 2019 obowiązuje nowy podział akt osobowych Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują: 1)w części A – oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § ...

Chorobowe po urlopie bezpłatnym

Chorobowe po urlopie bezpłatnym
Chorobowe po urlopie bezpłatnym Pracownicy często korzystają z prawa do urlopu bezpłatnego, szczególnie gdy w roku kalendarzowym wykorzystali już wszystkie dni należnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy w okresie udzielanych urlopów bezpłatnych nie wypłacają pracownikom korzystającym z tych urlopów wynagrodzenia za pracę, ale również nie opłacają składek do ZUS. Jest to okres nieskładkowy, więc pracownik w tym ...

Prace pożarowo niebezpieczne

Prace pożarowo niebezpieczne
Przez prace niebezpieczne pożarowo należy rozumieć prace poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscu, jak np. prace remontowo – budowlane związane z użyciem otwartego ognia prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie a także wszelkie prace remontowe prowadzone w strefach zagrożonych pożarem. Prace takie należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. ...

Pierwsza pomoc przy odmrożeniach

Pierwsza pomoc przy odmrożeniach
W pierwszej kolejności, ponieważ przyczyną odmrożenia jest działanie niskiej temperatury, należy poszkodowanego jak najszybciej przetransportować do ciepłego, ale nie gorącego pomieszczenia. Następnie, należy zdjąć z poszkodowanego wilgotne i mokre ubranie, a jeśli na palcach widoczne są pierścionki, także od razu należy je ściągnąć. W przypadku odmrożenia policzków i nosa, na odmrożone części ciała należy założyć ...

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym
Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym 12 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Większość przepisów z nowelizacji ustawy weszła w życie już 1 stycznia 2019 r. Pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym trwały od 2017 r. Głównym ...

Nowa płaca minimalna

Nowa płaca minimalna
Nowa płaca minimalna   Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. od 1 stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto. To o 150 zł więcej niż w roku 2018 i 250 zł więcej niż ...

Życzenia noworoczne

Życzenia noworoczne
Wszystkim naszym klientom oraz kooperantom życzymy wszystkiego dobrego w nowym 2019 roku! Szczęśliwego nowego roku!!!

Zawiniona utrata uprawnień

Zawiniona utrata uprawnień
Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 27 grudnia 2018 Przepis art. 52 § 1 pkt 3 kodeksu pracy uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy pracy w trybie dyscyplinarnym ze względu na zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Poznanie istoty rzeczonej podstawy rozwiązania stosunku pracy ...

Mikołajki

Mikołajki
Dzisiaj 6 grudnia, a zatem Mikołajki. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa prezent. Przez 7 dni (tj. do 13.12.2018) obowiązuje u nas promocja rabatowa w wysokości 10%. Promocja obejmuje wszystkie produkty i usługi.

Choroba zawodowa może powstać nawet jak jest bezpiecznie

Choroba zawodowa może powstać nawet jak jest bezpiecznie
Wyrok NSA z dnia 14.11.2018 r. Sygn. II OSK 2751/16   Szkolenia i ocena ryzyka narażenia na choroby zawodowe nie eliminują schorzeń – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Pracownik fizyczny – Joanna W. – B. zatrudniona była od listopada 2004 r. do stycznia 2013 r. przy pakowaniu wycieraczek do szyb w spółce V.A., gdzie wykonywała czynności ...