header_image

Zakres czynności serwisowych gaśnicy

Zakres czynności serwisowych gaśnicy
Zakres czynności serwisowych gaśnicy   Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy. Następnie należy wykonać następujące czynności kontrolne: – stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka), – stan zbiornika, – stan zaworu, – wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu), ...

Światowy dzień BHP

Światowy dzień BHP
Międzynarodowa Organizacja Pracy w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz w nawiązaniu do przypadającego w tym roku stulecia swojego istnienia, planuje podsumować minione lata działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. MOP zamierza także włączyć się do dyskusji na temat wpływu zmian technologicznych, organizacyjnych, demograficznych i klimatycznych ...

Urlop rodzicielski dla ojców

Urlop rodzicielski dla ojców
Długość urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica, będzie wynosiła dwa miesiące – proponuje Parlament Europejski. Nowe przepisy mogą uderzyć w kobiety, które tradycyjnie w Polsce wykorzystują urlop rodzicielski. Dla nich przyjęcie proponowanych rozwiązań oznacza skrócenie wolnego aż o dwa miesiące. Bo eksperci przewidują, że mężczyźni będą rezygnować z przysługującego im dodatkowego urlopu ...

Nowa edycja mistrzostw kadry BHP

Nowa edycja mistrzostw kadry BHP
7 maja 2019 roku startuje V edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów bhp oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Konkurs organizuje Koalicja Bezpieczni w Pracy.  Mistrzostwa Kadry BHP to największy w Polsce konkurs branżowy skierowany do specjalistów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w polskich firmach. Celem konkursu ...

Szkolenia BHP dla cudzoziemca

Szkolenia BHP dla cudzoziemca
Pracodawca zatrudniając cudzoziemca nieznającego języka polskiego, powinien zapewnić możliwość komunikacji z nim nie tylko na czas dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem, czy też przeszkoleniem z zakresu bhp, ale na cały czas trwania stosunku pracy – twierdzi specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Maciej Ambroziewicz. Państwowa Inspekcja Pracy napisała w opublikowanym niedawno raporcie, że według ostrożnych szacunków na ...

Kontrole na budowach

Kontrole na budowach
Budowlani związkowcy alarmują, że monterzy instalacji i operatorzy maszyn budowlanych pracują często po 10-12 godzin i ten czas pracy nie jest rekompensowany. Państwowa Inspekcja Pracy i zapewnia, że jej inspektorzy prowadzą intensywne kontrole m.in. czasu pracy osób zatrudnionych na budowach.    Z informacji napływających do związku wynika, że zarówno pracownicy wykonawczy robót stanu surowego, monterzy instalacji ...

Bezpieczeństwo na podestach ruchomych

Bezpieczeństwo na podestach ruchomych
  ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY  1. Obsługiwać urządzenie zgodnie z jego instrukcją. 2. Uruchamiać i hamować mechanizmy napędowe podestu powoli, bez podrywania i szarpnięć. 3. Przestrzegać przepisów i zasad bhp. 4. Nadzorować prace urządzenia i reagować na wszelkie nieprawidłowości związane z pracą urządzenia. 5. Stosować sygnały ostrzegawcze. 6. Przestrzegać, aby wchodzenie (i schodzenie) ...

Wypadek przed rozpoczęciem pracy

Wypadek przed rozpoczęciem pracy
Na wstępie należy rozróżnić pojęcia wypadek w drodze do pracy oraz wypadek w pracy. Za wypadek w drodze do pracy należy uznać takie zdarzenie kiedy pracownik opuszcza swoje miejsce zamieszkania i podąża do pracy – czyli do granicy wejścia na teren zakładu pracy. Zaś wypadek w pracy należy zakwalifikować takie zdarzenie kiedy pracownik doznaje wypadku, ...

Super promocja

Super promocja
Każda firma, która podpisze z nami umowę na świadczenie zadań służby BHP do końca lutego otrzymuje rabat 20% na szkolenia okresowe BHP do końca czerwca 2019! Zapraszamy do skorzystania z tej okazji!    

Zmiana przepisów ppoż. w escape roomach

Zmiana przepisów ppoż. w escape roomach
Przed otworzeniem escape roomu oraz co najmniej raz na dwa lata będzie trzeba przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne. Takie zmiany zakłada szybka zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, którą właśnie podpisał szef MSWiA.   Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji,  podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych ...