header_image

Zmiana rozporządzenia w sprawie ważności imiennych zezwoleń

Zmiana rozporządzenia w sprawie ważności imiennych zezwoleń
Od dnia 15 października 2019 r. tego dnia weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Informuje nas o tym zmieniony § 18  w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu ...

Zasady bezpieczeństwa przy substancjach promieniotwórczych

Zasady bezpieczeństwa przy substancjach promieniotwórczych
Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy.   Promieniowanie jonizujące - jest to promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości mniejszej niż 100 nm (nanometrów). Promieniowanie naturalne to promieniowanie jonizujące emitowane ze źródeł pochodzenia naturalnego ziemskiego i kosmicznego. Promieniowanie jonizujące nie jest ...

Tytuł eksperta

Mimo nam poinformować, że posiadamy tytuł eksperta na portalu Odi.pl

Czas pracy a badania

Czas pracy a badania
Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas absencji w pracy, w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zgodnie kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia ...

Amputacja palca a odszkodowanie

Amputacja palca a odszkodowanie
    Wyrok SN z dnia 17.07.2019 r.   Sygnatura akt I PK 68/18   Skupienie się sądu tylko na procentach uszczerbku na zdrowiu – to za mało do określenia rozmiarów doznanej krzywdy i cierpienia w czasie leczenia – orzekł Sąd Najwyższy, uchylając wyrok sądu II instancji. Bardzo wiele elementów składa się na ustalenie wysokości ...

Badanie alkomatem w miejscu pracy

Badanie alkomatem w miejscu pracy
Przykład badania alkomatem w zakładach pracy w praktyce: Firma produkcyjna X, zatrudniająca 1500 pracowników, posiada wewnętrzny system losowania pracowników, służący do wyrywkowego badania alkomatem przez ochronę. System służy do prewencyjnego badania trzeźwości wszystkich pracowników, zarówno fizycznych, jak również biurowych, w celu zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. 4 maja 2019r., prawie rok od wejścia RODO, wprowadzono ...

Promocja na e-learning

Promocja na e-learning
Od 1 do 10 sierpnia wszystkie szkolenia w formie e-learningowej taniej o 20 procent ! Zapraszamy ☀️☀️☀️

Zagrożenia związane z laserami

Zagrożenia związane z laserami
Promieniowanie laserowe nie występuje w sposób naturalny w środowisku, lecz wytwarzane jest przez specjalnie do tego celu skonstruowane urządzenia nazywane laserami (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Lasery są to generatory promieniowania elektromagnetycznego, najczęściej o długościach fali w zakresie promieniowania optycznego od 100 nm do 1 mm, w których wykorzystywane jest zjawisko emisji wymuszonej ...

Program poprawy warunków pracy ZUS

Program poprawy warunków pracy ZUS
ZUS ponownie rozdaje fundusze na poprawę warunków pracy. Zapraszamy pracodawców do skorzystania z programu. W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. W razie konieczności pomocy służymy doradztwem i przygotowaniem wniosku.

BHP dla samozatrudnionych

BHP dla samozatrudnionych
  Osoby działające na podstawie umów cywilnoprawnych np. w ramach samozatrudnienia, czy też w ramach outsourcingu, są często traktowane w sposób odbiegający od standardów przewidzianych w przepisach prawa pracy.   Pracodawcy nie utożsamiają się z takimi osobami (samozatrudnionymi i pracującymi w ramach samozatrudnienia) uznając, że skoro nie są oni jego pracownikami, to nie ponoszą za ...