header_image

Kontrole na budowach

Kontrole na budowach
Budowlani związkowcy alarmują, że monterzy instalacji i operatorzy maszyn budowlanych pracują często po 10-12 godzin i ten czas pracy nie jest rekompensowany. Państwowa Inspekcja Pracy i zapewnia, że jej inspektorzy prowadzą intensywne kontrole m.in. czasu pracy osób zatrudnionych na budowach.    Z informacji napływających do związku wynika, że zarówno pracownicy wykonawczy robót stanu surowego, monterzy instalacji ...

Bezpieczeństwo na podestach ruchomych

Bezpieczeństwo na podestach ruchomych
  ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY  1. Obsługiwać urządzenie zgodnie z jego instrukcją. 2. Uruchamiać i hamować mechanizmy napędowe podestu powoli, bez podrywania i szarpnięć. 3. Przestrzegać przepisów i zasad bhp. 4. Nadzorować prace urządzenia i reagować na wszelkie nieprawidłowości związane z pracą urządzenia. 5. Stosować sygnały ostrzegawcze. 6. Przestrzegać, aby wchodzenie (i schodzenie) ...

Wypadek przed rozpoczęciem pracy

Wypadek przed rozpoczęciem pracy
Na wstępie należy rozróżnić pojęcia wypadek w drodze do pracy oraz wypadek w pracy. Za wypadek w drodze do pracy należy uznać takie zdarzenie kiedy pracownik opuszcza swoje miejsce zamieszkania i podąża do pracy – czyli do granicy wejścia na teren zakładu pracy. Zaś wypadek w pracy należy zakwalifikować takie zdarzenie kiedy pracownik doznaje wypadku, ...

Super promocja

Super promocja
Każda firma, która podpisze z nami umowę na świadczenie zadań służby BHP do końca lutego otrzymuje rabat 20% na szkolenia okresowe BHP do końca czerwca 2019! Zapraszamy do skorzystania z tej okazji!    

Zmiana przepisów ppoż. w escape roomach

Zmiana przepisów ppoż. w escape roomach
Przed otworzeniem escape roomu oraz co najmniej raz na dwa lata będzie trzeba przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne. Takie zmiany zakłada szybka zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, którą właśnie podpisał szef MSWiA.   Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji,  podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych ...

Nowy podział akt osobowych

Nowy podział akt osobowych
Od stycznia 2019 obowiązuje nowy podział akt osobowych Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują: 1)w części A – oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § ...

Chorobowe po urlopie bezpłatnym

Chorobowe po urlopie bezpłatnym
Chorobowe po urlopie bezpłatnym Pracownicy często korzystają z prawa do urlopu bezpłatnego, szczególnie gdy w roku kalendarzowym wykorzystali już wszystkie dni należnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy w okresie udzielanych urlopów bezpłatnych nie wypłacają pracownikom korzystającym z tych urlopów wynagrodzenia za pracę, ale również nie opłacają składek do ZUS. Jest to okres nieskładkowy, więc pracownik w tym ...

Prace pożarowo niebezpieczne

Prace pożarowo niebezpieczne
Przez prace niebezpieczne pożarowo należy rozumieć prace poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscu, jak np. prace remontowo – budowlane związane z użyciem otwartego ognia prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie a także wszelkie prace remontowe prowadzone w strefach zagrożonych pożarem. Prace takie należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. ...

Pierwsza pomoc przy odmrożeniach

Pierwsza pomoc przy odmrożeniach
W pierwszej kolejności, ponieważ przyczyną odmrożenia jest działanie niskiej temperatury, należy poszkodowanego jak najszybciej przetransportować do ciepłego, ale nie gorącego pomieszczenia. Następnie, należy zdjąć z poszkodowanego wilgotne i mokre ubranie, a jeśli na palcach widoczne są pierścionki, także od razu należy je ściągnąć. W przypadku odmrożenia policzków i nosa, na odmrożone części ciała należy założyć ...

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym
Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym 12 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Większość przepisów z nowelizacji ustawy weszła w życie już 1 stycznia 2019 r. Pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym trwały od 2017 r. Głównym ...