header_image

Program poprawy warunków pracy ZUS

Program poprawy warunków pracy ZUS
ZUS ponownie rozdaje fundusze na poprawę warunków pracy. Zapraszamy pracodawców do skorzystania z programu. W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. W razie konieczności pomocy służymy doradztwem i przygotowaniem wniosku.

BHP dla samozatrudnionych

BHP dla samozatrudnionych
  Osoby działające na podstawie umów cywilnoprawnych np. w ramach samozatrudnienia, czy też w ramach outsourcingu, są często traktowane w sposób odbiegający od standardów przewidzianych w przepisach prawa pracy.   Pracodawcy nie utożsamiają się z takimi osobami (samozatrudnionymi i pracującymi w ramach samozatrudnienia) uznając, że skoro nie są oni jego pracownikami, to nie ponoszą za ...

Zakres czynności serwisowych gaśnicy

Zakres czynności serwisowych gaśnicy
Zakres czynności serwisowych gaśnicy   Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy. Następnie należy wykonać następujące czynności kontrolne: – stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka), – stan zbiornika, – stan zaworu, – wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu), ...

Światowy dzień BHP

Światowy dzień BHP
Międzynarodowa Organizacja Pracy w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz w nawiązaniu do przypadającego w tym roku stulecia swojego istnienia, planuje podsumować minione lata działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. MOP zamierza także włączyć się do dyskusji na temat wpływu zmian technologicznych, organizacyjnych, demograficznych i klimatycznych ...

Urlop rodzicielski dla ojców

Urlop rodzicielski dla ojców
Długość urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica, będzie wynosiła dwa miesiące – proponuje Parlament Europejski. Nowe przepisy mogą uderzyć w kobiety, które tradycyjnie w Polsce wykorzystują urlop rodzicielski. Dla nich przyjęcie proponowanych rozwiązań oznacza skrócenie wolnego aż o dwa miesiące. Bo eksperci przewidują, że mężczyźni będą rezygnować z przysługującego im dodatkowego urlopu ...

Nowa edycja mistrzostw kadry BHP

Nowa edycja mistrzostw kadry BHP
7 maja 2019 roku startuje V edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów bhp oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Konkurs organizuje Koalicja Bezpieczni w Pracy.  Mistrzostwa Kadry BHP to największy w Polsce konkurs branżowy skierowany do specjalistów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w polskich firmach. Celem konkursu ...

Szkolenia BHP dla cudzoziemca

Szkolenia BHP dla cudzoziemca
Pracodawca zatrudniając cudzoziemca nieznającego języka polskiego, powinien zapewnić możliwość komunikacji z nim nie tylko na czas dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem, czy też przeszkoleniem z zakresu bhp, ale na cały czas trwania stosunku pracy – twierdzi specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Maciej Ambroziewicz. Państwowa Inspekcja Pracy napisała w opublikowanym niedawno raporcie, że według ostrożnych szacunków na ...

Kontrole na budowach

Kontrole na budowach
Budowlani związkowcy alarmują, że monterzy instalacji i operatorzy maszyn budowlanych pracują często po 10-12 godzin i ten czas pracy nie jest rekompensowany. Państwowa Inspekcja Pracy i zapewnia, że jej inspektorzy prowadzą intensywne kontrole m.in. czasu pracy osób zatrudnionych na budowach.    Z informacji napływających do związku wynika, że zarówno pracownicy wykonawczy robót stanu surowego, monterzy instalacji ...

Bezpieczeństwo na podestach ruchomych

Bezpieczeństwo na podestach ruchomych
  ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY  1. Obsługiwać urządzenie zgodnie z jego instrukcją. 2. Uruchamiać i hamować mechanizmy napędowe podestu powoli, bez podrywania i szarpnięć. 3. Przestrzegać przepisów i zasad bhp. 4. Nadzorować prace urządzenia i reagować na wszelkie nieprawidłowości związane z pracą urządzenia. 5. Stosować sygnały ostrzegawcze. 6. Przestrzegać, aby wchodzenie (i schodzenie) ...

Wypadek przed rozpoczęciem pracy

Wypadek przed rozpoczęciem pracy
Na wstępie należy rozróżnić pojęcia wypadek w drodze do pracy oraz wypadek w pracy. Za wypadek w drodze do pracy należy uznać takie zdarzenie kiedy pracownik opuszcza swoje miejsce zamieszkania i podąża do pracy – czyli do granicy wejścia na teren zakładu pracy. Zaś wypadek w pracy należy zakwalifikować takie zdarzenie kiedy pracownik doznaje wypadku, ...