Zasady bezpieczeństwa przy substancjach promieniotwórczych

Zasady bezpieczeństwa przy substancjach promieniotwórczych
Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy.   Promieniowanie jonizujące - jest to promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości mniejszej niż 100 nm (nanometrów). Promieniowanie naturalne to promieniowanie jonizujące emitowane ze źródeł pochodzenia naturalnego ziemskiego i kosmicznego. Promieniowanie jonizujące nie jest ...