Zmiana rozporządzenia w sprawie ważności imiennych zezwoleń

Zmiana rozporządzenia w sprawie ważności imiennych zezwoleń
Od dnia 15 października 2019 r. tego dnia weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Informuje nas o tym zmieniony § 18  w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu ...

Zasady bezpieczeństwa przy substancjach promieniotwórczych

Zasady bezpieczeństwa przy substancjach promieniotwórczych
Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy.   Promieniowanie jonizujące - jest to promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości mniejszej niż 100 nm (nanometrów). Promieniowanie naturalne to promieniowanie jonizujące emitowane ze źródeł pochodzenia naturalnego ziemskiego i kosmicznego. Promieniowanie jonizujące nie jest ...

Tytuł eksperta

Mimo nam poinformować, że posiadamy tytuł eksperta na portalu Odi.pl