Stwierdzenie choroby zawodowej

Stwierdzenie choroby zawodowej
  Wyrok NSA z dnia 14 października 2014 r. II OSK 814/13   Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych. Kanwą tego orzeczenia była decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który stwierdził u pracownika chorobę zawodową w postaci przewlekłej choroby ...