Światowy dzień BHP

Światowy dzień BHP
Międzynarodowa Organizacja Pracy w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz w nawiązaniu do przypadającego w tym roku stulecia swojego istnienia, planuje podsumować minione lata działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. MOP zamierza także włączyć się do dyskusji na temat wpływu zmian technologicznych, organizacyjnych, demograficznych i klimatycznych ...

Urlop rodzicielski dla ojców

Urlop rodzicielski dla ojców
Długość urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica, będzie wynosiła dwa miesiące – proponuje Parlament Europejski. Nowe przepisy mogą uderzyć w kobiety, które tradycyjnie w Polsce wykorzystują urlop rodzicielski. Dla nich przyjęcie proponowanych rozwiązań oznacza skrócenie wolnego aż o dwa miesiące. Bo eksperci przewidują, że mężczyźni będą rezygnować z przysługującego im dodatkowego urlopu ...

Nowa edycja mistrzostw kadry BHP

Nowa edycja mistrzostw kadry BHP
7 maja 2019 roku startuje V edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów bhp oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Konkurs organizuje Koalicja Bezpieczni w Pracy.  Mistrzostwa Kadry BHP to największy w Polsce konkurs branżowy skierowany do specjalistów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w polskich firmach. Celem konkursu ...

Stwierdzenie choroby zawodowej

Stwierdzenie choroby zawodowej
  Wyrok NSA z dnia 14 października 2014 r. II OSK 814/13   Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych. Kanwą tego orzeczenia była decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który stwierdził u pracownika chorobę zawodową w postaci przewlekłej choroby ...

Szkolenia BHP dla cudzoziemca

Szkolenia BHP dla cudzoziemca
Pracodawca zatrudniając cudzoziemca nieznającego języka polskiego, powinien zapewnić możliwość komunikacji z nim nie tylko na czas dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem, czy też przeszkoleniem z zakresu bhp, ale na cały czas trwania stosunku pracy – twierdzi specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Maciej Ambroziewicz. Państwowa Inspekcja Pracy napisała w opublikowanym niedawno raporcie, że według ostrożnych szacunków na ...