Termin na złożenie wypowiedzenia w trybie art. 55 KP

Termin na złożenie wypowiedzenia w trybie art. 55 KP
Wyrok SN z dnia 20.03.2019 r.   Sygn. akt I PK 261/17     Choroba nie wydłuża miesięcznego okresu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika   Pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Jednak wypowiedzenie nastąpiło dopiero po pół roku od chwili uzyskania przez powoda wiadomości o ...

Kontrole na budowach

Kontrole na budowach
Budowlani związkowcy alarmują, że monterzy instalacji i operatorzy maszyn budowlanych pracują często po 10-12 godzin i ten czas pracy nie jest rekompensowany. Państwowa Inspekcja Pracy i zapewnia, że jej inspektorzy prowadzą intensywne kontrole m.in. czasu pracy osób zatrudnionych na budowach.    Z informacji napływających do związku wynika, że zarówno pracownicy wykonawczy robót stanu surowego, monterzy instalacji ...

Bezpieczeństwo na podestach ruchomych

Bezpieczeństwo na podestach ruchomych
  ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY  1. Obsługiwać urządzenie zgodnie z jego instrukcją. 2. Uruchamiać i hamować mechanizmy napędowe podestu powoli, bez podrywania i szarpnięć. 3. Przestrzegać przepisów i zasad bhp. 4. Nadzorować prace urządzenia i reagować na wszelkie nieprawidłowości związane z pracą urządzenia. 5. Stosować sygnały ostrzegawcze. 6. Przestrzegać, aby wchodzenie (i schodzenie) ...