Nowe zasady dot. kwalifikacji przy obsłudze wózka widłowego

Nowe zasady dot. kwalifikacji przy obsłudze wózka widłowego
Od 10 sierpnia 2018 roku nie będzie już można zatrudnić operatora wózka jezdniowego o napędzie silnikowym na podstawie imiennego zezwolenia. Nie dotyczy to jednak osób już zatrudnionych, dla których przewidziano okresy przejściowe na uzupełnienie kwalifikacji. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem ...