Przerwa urlopowa

Przerwa urlopowa
W dniach 18 do 31 lipca 2018 roku przebywamy na urlopie. Zapraszamy do kontaktu w sierpniu.

Dofinansowanie na poprawę warunków BHP

Dofinansowanie na poprawę warunków BHP
ZUS przeznaczy 50 mln zł na projekty poprawiające warunki pracy w firmach. 16 lipca ruszy nabór wniosków a zakończy się on dość szybko, bo w dniu 23.08.2018 r. Biorąc pod uwagę okres urlopowy jest to bardzo mało czasu. W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi ...

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony  został w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia i aktualizowania tego wykazu. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony w przepisach rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.) nie stanowi ...

Prace alpinistyczne

Prace alpinistyczne
Prace alpinistyczne to m.in. prace na elewacji budynków, roboty budowlane i rozbiórkowe, prace wykonywane w zbiornikach i kanałach oraz dojściach do miejsc trudno dostępnych. Każda praca alpinistyczna jest wykonywana na wysokości i w miejscach trudnych, a więc jest szczególnie niebezpieczna. Często prace te są wykonywane przez wyspecjalizowanych członków grup alpinistycznych, ale również przez przeszkolonych pracowników ...