Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2016 r. Sygn. akt. III UZP 15/15 Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej ...

Schorzenia w pracy biurowej

Schorzenia w pracy biurowej
Praca biurowa jest postrzegana jako bezpieczna. Tymczasem długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej oraz brak aktywności fizycznej mogą odbić się na zdrowiu pracowników. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają ten problem i podejmują różne działania, które mają uświadomić pracownikom, jak ważne jest dbanie o kondycję fizyczną i zapobieganie ewentualnym schorzeniom.   Choroby spowodowane warunkami panującymi w pracy lub ...

Dokumentowanie oceny ryzyka

Dokumentowanie oceny ryzyka
Dokumentowanie oceny ryzyka Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy zapisywać wyniki tej oceny. Sposób dokumentowania ryzyka zawodowego powinien być opracowany przez pracodawcę. Szczegółowość dokumentowania oraz zawarte w dokumentacji informacje powinny odpowiadać potrzebom wynikającym z prowadzonej działalności, występujących ...

Zasada uprzywilejowania pracownika

Zasada uprzywilejowania pracownika
Zasada uprzywilejowania pracownika Zasada uprzywilejowania pracownika jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jej podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji pracownika w relacji z – w założeniu silniejszym – pracodawcą. Główne założenia tej zasady zawarte zostały w art. 18 kodeksu pracy. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, ...

Zgłaszanie pracowników do ZUS przed podjęciem pracy

Zgłaszanie pracowników do ZUS przed podjęciem pracy
Rada Ochrony Pracy chce zgłaszania pracowników do ZUS przed podjęciem pracy Nadużywanie umów cywilnoprawnych jest przejawem nieuczciwej konkurencji – podkreśla Rada Ochrony Pracy w stanowisku, przyjętym na wtorkowym posiedzeniu. Nadużyć w tym zakresie jest mniej, co potwierdzają wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Rada wnioskuje jednak o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy. ...

Kontrola regałów magazynowych

Kontrola regałów magazynowych
Sprawdzanie regałów magazynowych Regały magazynowe służące składowania towarów powinny być sprawne. W ten sposób zagwarantowana jest ich bezpieczne eksploatacja. W tym celu zaleca planowanie kontroli, mających na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości podczas normalnego użytkowania regału.   Przeprowadzanie regularnych kontroli regału: 1)   zapobiegnie zniszczeniu składowanych towarów względnie regału i/lub powstaniu zagrożenia zdrowia lub życia personelu obsługi ...

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Konkurs
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ...

Dzień pracownika służby BHP

Dzień pracownika służby BHP
19 września to Dzień Pracownika Służby BHP. Został ustanowiony w październiku 2010 r. na Kongresie Służby BHP. Ostatecznie jednak o dacie zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w grudniu 2010 roku, podejmując stosowną uchwałę. Tym samym już ósmy raz BHP-owcy będą świętować swoje święto. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to bardzo ważny ...

Zarzut przedawnienia a zasady współżycia społecznego

Zarzut przedawnienia a zasady współżycia społecznego
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2018 r. Sygn. III APa 5/18 Powód uległ poważnemu wypadkowi w miejscu pracy (budowa). Po kilku latach pozwał pracodawcę m.in. o rentę. Pozwany podniósł, że roszczenie to uległo przedawnieniu. Zarzut ten był jednak sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Postępowanie pozwanego po wypadku było bowiem niewłaściwe – ...

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2012 r. Sygn. III APa 10/12   Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron   Porozumienie stron to w istocie umowa rozwiązująca stosunek pracy, która może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza zatem porozumienie ...