Życzenia noworoczne

Życzenia noworoczne
Wszystkim naszym klientom oraz kooperantom życzymy wszystkiego dobrego w nowym 2019 roku! Szczęśliwego nowego roku!!!

Zawiniona utrata uprawnień

Zawiniona utrata uprawnień
Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 27 grudnia 2018 Przepis art. 52 § 1 pkt 3 kodeksu pracy uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy pracy w trybie dyscyplinarnym ze względu na zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Poznanie istoty rzeczonej podstawy rozwiązania stosunku pracy ...

Mikołajki

Mikołajki
Dzisiaj 6 grudnia, a zatem Mikołajki. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa prezent. Przez 7 dni (tj. do 13.12.2018) obowiązuje u nas promocja rabatowa w wysokości 10%. Promocja obejmuje wszystkie produkty i usługi.

Choroba zawodowa może powstać nawet jak jest bezpiecznie

Choroba zawodowa może powstać nawet jak jest bezpiecznie
Wyrok NSA z dnia 14.11.2018 r. Sygn. II OSK 2751/16   Szkolenia i ocena ryzyka narażenia na choroby zawodowe nie eliminują schorzeń – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Pracownik fizyczny – Joanna W. – B. zatrudniona była od listopada 2004 r. do stycznia 2013 r. przy pakowaniu wycieraczek do szyb w spółce V.A., gdzie wykonywała czynności ...

21 listopada 2018

21 listopada 2018
21 listopada 2018 roku to ważny terminw. prawie pracy. Z tym bowiem dniem duża ilość umów na czas określony przekształci się w umowy na czas nieokreślony. Przekształcanie umów terminowych w stałe to skutek nowelizacji k.p. z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220). Wprowadziła ona zasadę, zgodnie z którą firma może zatrudniać pracownika na podstawie ...

Zmiana przepisów dot. operatorów żurawi

Zmiana przepisów dot. operatorów żurawi
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących zostało podpisane. Zdecydowana większość rozwiązań zacznie obowiązywać z upływem 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia, czyli tuż po połowie lutego 2019 roku, bo rozporządzenie opublikowane ma zostać najpóźniej 19 listopada 2018 roku. Obecnie brak jest regulacji prawnej dotyczącej pracy przy obsłudze ...

Nowelizacja przepisów w sprawie zadań służby BHP

Nowelizacja przepisów w sprawie zadań służby BHP
Sejm przyjął w piątek nowelizację Kodeksu pracy, która umożliwi pracodawcy zatrudniającemu do 50 pracowników samodzielne pełnienie zadań służby BHP. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników. To, czy w firmie trzeba tworzyć służbę BHP, zależy od liczby zatrudnionych. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby ...

Odpowiedzialność pracodawcy za niezgłoszenie śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za niezgłoszenie śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy
W razie wypadku przy pracy przepisy bhp obligują pracodawcę do podjęcia szeregu działań związanych z eliminacją i ograniczeniem zagrożenia, zapewnieniem poszkodowanym udzielenia pierwszej pomocy, ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn tego wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym zdarzeniom. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach na pracodawcy spoczywa jeszcze jeden istotny obowiązek: powiadomienie ...

12 listopada

12 listopada
Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Ustawą 12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy. Tego dnia będą pracować jednak publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. Nie będzie też obowiązywało ograniczenie handlu. We wtorek 23.10.2018 Sejm RP zajął się projektem ustawy o święcie narodowym z okazji 100. ...

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2016 r. Sygn. akt. III UZP 15/15 Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej ...